Schema

Gräv2020 äger rum i Kongresshuset i Borås 20-21 mars.

Här kommer schemat för GRÄV2020 publiceras.

Håll dig uppdaterad via våra sociala medier för att inte missa något. 

Följ oss på:
Instagram
Twitter