Anna Gustafsson

Dagens Nyheter

Så tar du dig bakom PR-kampanjen – om att granska prestigefyllda infrastrukturprojekt

Anna Gustafsson är journalist och specialreporter på Dagens Nyheter. Hon har lång erfarenhet av att bevaka sjukvårdsfrågor, framför allt i Region Stockholm. Tillsammans med Lisa Röstlund granskade hon under två års tid Karolinska universitetssjukhuset i samband med bygget av en ny exklusiv sjukhusbyggnad och en kontroversiell omorganisation efter ett amerikanskt koncept med hjälp av ett stort antal konsulter. 

Anna Gustafsson ger tips om hur man går tillväga för att granska de som inte vill bli granskade, och hur man tar sig bakom påkostade PR-kampanjer som ofta omgärdar prestigefyllda infrastrukturprojekt, som ett sjukhusbygge. 

Runt om i Sverige planeras och byggs nu sjukhusbyggnader för över 100 miljarder, samtidigt som svensk sjukvård är i djup kris för att det saknas personal. Fokus i föreläsningen ligger även på att de viktigaste för att kunna få en trovärdig bild av ett sjukvårdsbygge är de anställda.

VÅRA SPONSORER