Bjørn Olav Jahr

Svarttrost, Norge

Att avslöja en rättsskandal - mordfallen som fick nya lösningar

Prisbelönte journalisten och författaren Bjørn Olav Jahr har avslöjat två av Norges största rättsskandaler. I sin bok ”Hvem drepte Birgitte Tengs?” från 2015, om ett uppmärksammat mord på 17-åriga Birgitte som skedde 1995, satte han fokus på en man som enbart hörts som vittne i mordutredningen. Två år senare kom boken ”Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet” där han granskade polisutredningen av dubbelmordet på två små flickor som skedde i Kristiansand 2000.

 

Böckerna ledde till nytt fokus på båda brottmålen och 2022 revs domarna upp i båda fallen. I Birgitte Tengs-målet ställs nu en ny misstänkt inför rätta, i Baneheia-målet har en av de två dömda mördarna konstaterats oskyldig efter att han suttit drygt 20 år i fängelse.


In English: 

Award-winning journalist and author Bjørn Olav Jahr has revealed two of Norway's biggest legal scandals. In his book "Who killed Birgitte Tengs?" from 2015, about a high-profile murder of 17-year-old Birgitte that took place in 1995, he focused on a man who was only heard as a witness in the murder investigation. Two years later, in the book "The Murders in Baneheia. Two stories. One Truth" he reviewed the police investigation into the double murder of two little girls that took place in Kristiansand in 2000.


The books led to renewed focus on both criminal cases, and in 2022 the verdicts in both cases were overturned. In the Birgitte Tengs case, a new suspect is now on trial, in the Baneheia case, one of the two convicted murderers has been found not guilty after serving more than 20 years in prison.

VÅRA SPONSORER