Kom igång med datajournalistik vid små redaktioner

Hur kan du arbeta med datajournalistik utan att koda? Vad kan du göra själv när lokalredaktionen inte har en egen datautvecklare? Svaret är enkelt: Excel.
Datajournalisten Rune Ytreberg ger här exempel på hur små lokalredaktioner kan använda Excel för att göra daglig datajournalistik. Hos lokaltidningen iTromsø är nära hälften av alla nyhetsartiklar framtagna med hjälp av data.
Få fart på vardagsgrävandet med enkel sortering, Få fart på hverdagsgraving og lag nyhetsartikler med enkel sortering, samt snabba formler och pivottabeller.

Rune Ytreberg är redaktör för tidningen iTromsø:s datadesk och utvecklar datastödd journalistik om ekonomi för Polariskoncernen. Han jobbade 15 år med NRK:s undersökande program Brennpunkt, har vunnit Skup-priset och har deltagit i flera större internationella grävprojekt.

VÅRA SPONSORER