Hoten mot den grävande journalistiken

Ändringarna av yttrandefrihetsgrundlagarna 2015 och 2019 har försvagat skyddet för yttrandefriheten i stort och möjligheterna att bedriva en granskande journalistik. I riksdagen behandlas nu förslag om ytterligare försämringar tänkta att träda i kraft 2023. Föreläsningen ger en ingående beskrivning av och hoten mot meddelarfriheten och anskaffarfriheten. Två friheter som utgör centrala grundbultar i yttrandefrihetsregleringen och är vitala för journalistiken.

Nils Funcke har i decennier bevakat och debatterat frågor om yttrandefriheten. Han har skrivit böckerna "Att publicera" och "Offentlighetsprincipen, praktik och teori". Han har varit sekreterare i Yttrandefrihetskommittén, vd för Utgivarna, chefredaktör för Riksdags & Departement och undervisar i medierätt och etik vid Stockholms universitet.

VÅRA SPONSORER