Jo Becker

The New York Times, USA

Investigative journalism in an era where democracy - and truth itself - is under attack

Jo Becker: Att gräva i en tid när demokratin, och själva sanningen, är under attack

Tre gånger har Jo Becker på The New York Times fått Pulitzerpriset för sina grundliga och välskrivna granskande reportage. Men vad hjälper det? Vad är briljanta granskningar värda när politiker som Putin och Trump gjort föraktet för sanning till ett vinnande koncept och inte ens försöker dölja att de ljuger? Och när deras anhängare tror på lögnerna, trots att vi grävt fram högvis med dokument som säger motsatsen? Själva demokratin är hotad. ”Vi gör bättre granskningar än någonsin. Ändå är jag inte optimist”, säger Jo Becker.


Jo Becker: Investigative Journalism in an era when democracy—and truth itself—is under attack

Jo Becker at The New York Times has received the Pulitzer Prize three times for her thorough and well-written investigative reporting. But what good does it do? What are brilliant investigations worth when politicians like Putin and Trump have made contempt for the truth a winning concept and don't even try to hide that they are lying? And when their followers believe the lies, even though we've unearthed piles of documents to the contrary? Democracy itself is threatened. "We do better investigations than ever before. Still, I'm not an optimist," says Jo Becker.

VÅRA SPONSORER