Journalistik på ryska

Seminariet tar avstamp i det mediejuridiska läget för oberoende journalistik i Ryssland. Här berörs också boken "Journalistik på ryska", som Barents Press Sverige har gett ut i samarbete med systerorganisationen i Ryssland. I boken berättar 28 journalister från olika mediehus med olika ägare om vad som är möjligt och inte i dagens Ryssland. I seminariet tas också den senaste skärpningen av fake news lagen upp, som innefattar kriget i Ukraina och hur dessa lagskärpningar är en sinnrik juridisk konstruktion för att tysta medier utan att införa formell censur.

Tim Andersson Rask från Barents Press Sverige leder samtalet, som hålls på engelska.

Anna Kireeva, rysk journalist baserad i Murmansk och sedan 2014 ordförande i Barents Press Ryssland. Har sedan 2002 bevakat arktiska klimatfrågor. Medförfattare och redaktör till flera rapporter om kärnkrafts- och strålningssäkerhet, olje- och gasfrågor och andra delar av miljöområdet.
Har en juridikexamen och en forskarutbildning i ekonomi och internationella relationer.


Damir Gainutdinov har en PhD i juridik och är chef för Net Freedoms Project - en grupp som arbetar med mänskliga rättigheter och som ägnar sig åt att skydda yttrandefriheten på nätet. Gruppen fokuserar också på frågor relaterade till användningen av ny teknik för att begränsa mänskliga rättigheter. Medförfattare till årsrapporter om internetfrihet i Ryssland.

VÅRA SPONSORER