Marion Palm

ATL

Lär dig att gräva i jord- och skogsbruksfrågor

ATL är Sveriges ledande nyhetstidning inom jord- och skogsbruk och har under det senaste året bland annat granskat felaktigt utbetalda lantbruksstöd, livsmedelsaffärer med Ryssland och hur lantbruksfastigheter genom en lucka i lagen gått från privat ägande till ägande i bolag. Något som på sikt hotar svenska självägande bönder och jordbruket i stort när jordbruksmark bebyggs. 
Tidningens nyhetsredaktör Marion Palm berättar om redaktionens grävarbete och hur idéerna växer fram. Hon ger även tips på hur din redaktion kan börja gräva i frågor som rör jord- och skogsbruk.

VÅRA SPONSORER