Offentlighetsprincipen under pandemin

Peder Liljeqvist är ordinarie domare sedan 15 år tillbaka och är numera lagman vid Kammarrätten i Stockholm. Han har under många år arbetat inom det statliga kommittéväsendet, de senaste åren som särskild utredare, och har ofta haft en inriktning mot offentlighets- och sekretessfrågor.

I april förra året fick han i uppdrag av Justitiedepartementet att analysera och kartlägga mediernas möjligheter att granska myndigheternas hantering av covid-19-pandemin. I november samma år kom hans färdiga utredning.

Peder Liljeqvist beskriver här hur de bedrev sitt arbete med utredningen och redovisar vad de kom fram till. Han berättar också vilka rekommendationer på åtgärder som lämnades till Justitiedepartementet.

Därefter följer ett panelsamtal.

I panelen ingår förutom Peder Liljeqvist också:


Nils Funcke har i decennier bevakat och debatterat frågor om yttrandefriheten. Han har skrivit böckerna "Att publicera" och "Offentlighetsprincipen, praktik och teori". Han har varit sekreterare i Yttrandefrihetskommittén, vd för Utgivarna, chefredaktör för Riksdags & Departement och undervisar i medierätt och etik vid Stockholms universitet.


Anna-Stina Nordmark Nilsson är sedan 2019 regiondirektör i Norrbotten. Under 90-talet var hon verkställande direktör för Piteå-Tidningen. Därefter har hon också haft olika direktörsbefattningar i Norrbottens läns landsting, ett stort antal styrelser (noterade och icke noterade bolag), samt även tidigare styrelseledamot i Västerbottens Kuriren. Mellan 2005 och 2007 var hon hälso- och sjukvårdsdirektör i Stockholms läns landsting.


Ingrid Leirnes, medicinsk sekreterare vid hälsocentralen i Bureå. Blev känd som visselblåsaren som larmade om bristande smittskyddssäkerhet vid sin arbetsplats. Något som ledde till att hon utsattes för repressalier. I januari förra året fick hon ett skadestånd från Region Västerbotten på grund av det hon utsatts för.

VÅRA SPONSORER