Skogsbruket – att granska ett svenskt minfält

Mitt i rådande klimat- och biologisk mångfaldskris slår FN fast att skogen är en viktig nyckel för att kunna vända utvecklingen. Frågan är hur?

Regeringen och skogsnäringen hävdar att det svenska skogsbruket är hållbart, och lobbar för sänkta internationella miljökrav. Samtidigt finns nära band mellan skogsforskningen och industrin, som betalar privata mediegranskare för att slå hål på skogsgranskningen.

Sedan vintern 2020 har Lisa Röstlund granskat skogsbruket. Här delar hon med sig av hur det är att dyka ned mellan skyttegravar på lokal, nationell och internationell nivå.

VÅRA SPONSORER