Stefan Holgersson

Polismyndigheten

Så kan du bli bättre på att granska polisen

Stefan Holgersson har varit polis i 30 år och forskat på polisens verksamhet i 25 år. Han har intresserat sig för polisens sätt att kommunicera om sin verksamhet och ofta kommit i kontakt med journalister som upplever att det blivit svårare och svårare att granska polisen. I sin föreläsning konkretiserar han olika kommunikationsstrategier och metoder som polisen använder för att skydda och stärka sitt varumärke. Råd ges hur det går att öka sannolikheten för att få tag i den information som efterfrågas.

VÅRA SPONSORER