Vad händer med pressfriheten i Europa?

Mogens Blicher Bjerregård kommer att berätta om vad som har hänt med pressfriheten i Europa de senaste åren, samt beröra det övergripande läget när det gäller arbetssituationen för journalister i regionen.
Under den här föreläsningen får du färska exempel som visar att pressfrihetsfrågorna nu är mer aktuella än på länge. Men han tar även upp länder där läget har förbättrats när det gäller pressfriheten.

Mogens Blicher Bjerregård är sedan 2013 ordförande för European Federation of Journalists. Han är journalist och har i tre decennier ägnat sig åt pressfrihet och fackligt arbete, varav sexton år som ordförande för Dansk Journalistförbund 1999-2015, styrelseledamot i European Centre for Press and Media Freedom och medlem av UNESCO IPDC.

VÅRA SPONSORER