Luleå den 20-21 maj

2022

9

guldspadar

100 %

gala

Gräv i Luleå

Välkommen till Grävseminariet i Luleå 20-21 maj 2022! Här möts Sveriges skarpaste grävande journalister. Temat i år är förändring med klimatet i fokus. I samarbete med Barents Press.

OM OSS

VÅRA SPONSORER