Nyheter

Istället för Camilla Gervide kommer Caspar Opitz

Granskningens gränser – var sätter etiken stopp?

Hur långt kan man gå i sitt scoop? Medieombudsmannen Caspar Opitz diskuterar medieetiska gränsdragningar och tar upp aktuella exempel på när kravet på öppenhet och granskning krockar med intrånget i den personliga integriteten.

opitz-caspar-4

VÅRA SPONSORER