Nyheter

Rasmus Canbäck om kaviardiplomati och att väcka ett lands vrede

Temat för Gräv 2024 i Gävle är mod. Rasmus Canbäck, Blankspot, är en av få journalister som tagit sig in bakom gränserna för att skildra kriget och konflikten om Nagorno-Karabach. I mars kommer han till grävseminariet för att föreläsa.


Vilken betydelse har mod för den grävande journalistiken idag?

– I ett så snävt ämne som den azerbajdzjanska kaviardiplomatin, där få andra både har kunskap och förståelse, så är känslan av ensamhet ständigt närvarande. Jag tror att det är en känsla som många grävande journalister bär med sig, och det krävs mod för att fortsätta våga rapportera om avslöjanden även om ensamheten stundvis kan upplevas som hotfull.


Varför har det varit viktigt för dig i ditt arbete?

– Reaktionerna från Azerbajdzjan har minst sagt inte varit blygsamma. Mina gräv om kaviardiplomatin har väckt vrede från åtminstone tre azerbajdzjanska ambassadörer som kallat mig allt från medieterrorist till spion. Med det har följt hot om våld, lögnaktiga drev och försök att frånta min plattform, till exempel genom förljugna artiklar och mejl till redaktörer. I de stunderna uppstår givetvis självtvivel och här krävs det mod för att ta sig ur det. 


Din journalistik belyser ofta områden i världen som sällan är i blickfånget. Vilket område tycker du att svenska journalister borde intressera sig mer för just nu?

– Jag är specialiserad på länderna som ingår i EU:s Östliga partnerskap, som Sverige en gång var med och grundade. Regeringen säger sig ha just denna region som fokusområde och lägger ner stora resurser på att utöka sin egen expertis om länderna. Helt ärligt förvånar det mig att regionen fortfarande inte är i blickfånget, mer än Ukraina. Här tror jag att på att bevaka EU:s och Sveriges politik i regionen, företags affärer och andra utbyten betydligt mer.

Rasmus Canbäck kommer till Gräv för att berätta om sitt rapporterande om konflikten i Nagorno-Karabach. Foto: Areg Balayan.

VÅRA SPONSORER