Nyheter

Tema

Grävseminariet 2023 hålls i Karlstad i hjärtat av Värmland, den självklara knutpunkten mellan Stockholm och Oslo. Årets tema är GRÄNSER, vilket handlar om vår samtid där gränsen till fred och frihet utmanas nästan lika mycket inom journalistiken som mellan nationsgränser. Begreppet gränser handlar också om att sätta gränser, vara gränsöverskridande, och att röra sig i gränslandet. I programmet för Gräv 2023 lyfter vi frågor knutna till temat gränser och om journalistikens roll i en värld med allt fler motsättningar. 


In English:


The Gräv seminar 2023 is held in Karlstad in the heart of Värmland, it is the given hub between Stockholm and Oslo. This year's theme is BORDERS, which is about our contemporary time where the border between peace and freedom, national borders as well as borders within journalism are being challenged. The concept of borders is also about setting boundaries, being border-crossing, and moving in the borderland. In the program for Gräv 2023, we raise questions related to the theme of borders and the role of journalism in a world with more and more contradictions.

logga granser fb

VÅRA SPONSORER